Versterking van de weerstand

De algemene weerstand (de natuurlijke immuniteit) is de belangrijkste eerste verdedigingslinie bij elke ziekte.
De specifieke afweerstoffen (de antilichamen tegen een bepaalde ziekte) zijn het resultaat van de geleverde strijd en verschijnen pas als tweedelijnsverdediging. Zij geven een bescherming tegen een hernieuwde infectie met dezelfde verwekker. Als ouder, verzorger kun je op diverse gebieden meehelpen deze algemene weerstand te versterken. Een sterke weerstand helpt om een crisis, zoals ziekte of vaccinatie goed te doorstaan.

De baby krijgt een aanleg mee van de ouders. Deze zogenaamde constitutie (het gestel) bepaalt mede de algemene weerstandskracht.
Klassieke homeopathie is een van de mogelijkheden die helpt de weerstand te verhogen. Tijdens een constitutionele behandeling (een aanpak van het gehele gestel) zal het organisme beter in staat zijn vorm te geven aan een gezonde opbouw, vorm en groei van het lichaam, en aan een evenwichtige geestelijke groei, met een verhoging van de algehele weerstand. Van veel medicijnen is bekend, dat ze een verzwakkende invloed hebben op de weerstand, dit zijn o.a.: koortsremmers, antibiotica, hormoonpreparaten en vaccins. Bij het gebruik van deze middelen is het belangrijk het tot een minimum te beperken ter voorkoming van het ontstaan van andere problemen in het lichaam.

De kinderziekten

De kinderziekten; de bof, mazelen, rode hond, kinkhoest, roodvonk, waterpokken, de 5e en 6e ziekte worden kinderziekten genoemd vanwege het karakteristieke verloop en de leeftijd waarop zij bij voorkeur optreden. Andere ziekten zoals polio, tetanus en hersenvliesontsteking zijn genoemd naar de complicaties en zijn andersoortige ziekten.

Het inenten met vaccinaties lijkt zo vanzelfsprekend want je wilt je kind toch beschermen tegen allerlei bedreigende ziekten. De voordelen van het vaccineren zijn zo groot, dat er vaak niet wordt stilgestaan bij de nadelen ervan. Begrijpelijk, want in de voorlichting van het ministerie en gezondheidsinstellingen wordt ontkend dat vaccins ernstige en blijvende bijwerkingen kunnen hebben. Er zou hooguit een stijve arm, koorts of veranderd slaappatroon kunnen ontstaan.
Een onterechte bewering, zo blijkt uit vele praktijk gevallen.

Door het vaccineren kunnen kinderen en volwassenen wel degelijk lichamelijke en emotionele klachten oplopen die verder gaan dan een pijnlijke arm of een dag niet lekker slapen.
Vaccins blijken veel meer bijwerkingen te kunnen hebben dan tot nu toe werd aangenomen.
Te weten; bronchitis, oorontsteking, allergie, gedrag- of ontwikkelingsverandering; rusteloosheid, apathie, spierkrampen, oververmoeidheid, concentratie- of coördinatiestoornissen, storingen in het centrale zenuwstelsel.
Het zijn maar een paar voorbeelden, want de lijst van mogelijke bijwerkingen is lang. Omdat er in Nederland geen vaccinatieplicht is, mag je als ouder zelf de beslissing nemen.
Wil je alle voordelen en nadelen tegen elkaar afwegen neem daar dan de tijd voor, laat je goed informeren en laat je niet opjagen door de deadline van die eerste inenting. Baby's en kinderen kunnen op een later tijdstip ook ingeënt worden. Dit wordt zelfs aangeraden als het kind niet helemaal in evenwicht is.
Deel uw mening met andere ouders https://stichtingvaccinvrij.nl/

De boeken die onderaan worden genoemd met informatie over de voor- en nadelen van vaccinaties kunnen u helpen bij het maken van een wijze beslissing.


Vaccinaties Doorgeprikt - Informeer je en kies dan het beste voor je kind
Cisca Buis, Noor Prent en Tineke Schaper

Wat je niet verteld wordt over Vaccinaties - aanvullende informatie die de overheid is vergeten
Anneke Bleeker

Vaccinatie - het einde van een mythe
Viera Scheibner

Ziekte & Vaccins nader bekeken.
Uitgave van de NVKP (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken)

De zonen van Hippokrates- Ronald M. van Vierzen

Wat artsen je niet vertellen - over de gevaren van de moderne geneeskunde
Lynne McTaggart

Hé dokter, word wakker!
Umut Evren Nefertiti

Wat kan de klassieke homeopathie voor het kind betekenen bij kinderziekten en gevolgen van vaccinaties?

In de homeopathie zijn er verschillende geneesmiddelen die de schadelijke gevolgen van inentingen kunnen verminderen en wegnemen. Ook door het ontgiften met een homeopathische verdunning van het betreffende middel kan men de vitaliteit weer herstellen. Er zal dan duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de klachten die voor de vaccinatie bestonden en de klachten erna. Het is mij opgevallen dat vaccins het immuunsysteem kunnen ondermijnen zo dat de zwakke plekken in de constitutie en de erfelijke belasting zichtbaar worden met ziekteverschijnselen.

Met het beperken van de mogelijke schade van de vaccinaties en zijn hulpstoffen volg ik bepaalde richtlijnen van de CEASE therapie van Tinus Smits en zet ik tevens middelen in om de constitutie krachtiger te maken.