Een gezonde start met een serieuze homeopathische aanpak van de klachten kan het leven van het kind en van de ouders een stuk prettiger maken.

Naast de reguliere aanpak zijn er tegenwoordig ook andere mogelijkheden om de (aanstaande) moeder en baby met klachten te behandelen.
Een goede en natuurlijke mogelijkheid is de klassieke homeopathie.
Het is een zachte maar effectieve geneesmethode, zonder vervelende bijwerkingen en gewenning.
Een geneesmethode dus die bij uitstek geschikt is voor vrouwen tijdens en na de zwangerschap, baby's en kinderen.

Hoe werkt de homeopaat?

De klassieke homeopaat zal in bijna alle gevallen kiezen voor een "totaalaanpak".
Dat betekent dat een klacht niet als een op zichzelf staand verschijnsel wordt beschouwd maar als een onderdeel van een samenhangend proces.
Men spreekt dan van een "constitutiebehandeling". Dat wil zeggen dat geprobeerd wordt de algemene gesteldheid van de moeder en het kind te verbeteren.
De weerstand tegen allerlei ziekte-invloeden wordt hierdoor groter. De klachten zullen afnemen en door de verhoogde weerstand zal men ook minder snel weer klachten ontwikkelen.

Naast de "constitutiebehandeling" kan ook bij acute ziektebeelden zoals darmkrampjes, een borst- of blaasontsteking, e.a. snel verlichting worden verkregen met behulp van de natuurlijke geneesmiddelen van de klassieke homeopathie.
Tijdens het consult wordt u uitgenodigd om zo uitgebreid mogelijk over u of over uw kind te komen praten. Niet alleen over de klachten van het moment maar ook over klachten die zich eerder voordeden, het eet- en slaappatroon, de al gehele energie, eventuele overgevoeligheden, emotionele en mentale klachten.

Ook eventuele ( erfelijke ) ziekten in de familie worden besproken. Het zal niet verbazen dat er dikwijls meer dan een uur gepraat wordt voordat de homeopaat het "plaatje rond heeft". De homeopaat zal nog tijd nodig hebben om een goede analyse van de situatie te maken en het geneesmiddel voor te schrijven.
Een goede reactie op een homeopathisch middel betekent dan ook een verbetering op meerdere fronten. In het geval van de (aanstaande) moeder zalbijvoorbeeldnaast de afnemende misselijkheid, de al gehele energie toenemen.
In het geval van het kind verdwijnt bijvoorbeeld niet alleen het eczeem, het kind wordt ook rustiger en slaapt beter.
De weerstand wordt groter en in het algemeen lijkt het kleine kind "lekkerder in zijn velletje" te zitten.
Kinderen, die doorgaans een hoge vitaliteit hebben, reageren vaak heel snel en gunstig op klassieke homeopathie, en met de juist gekozen middelen help je de kinderen over hun chronische klachten heen en bespaar je hen een afhankelijkheid van reguliere medicatie.
Zo kunnen zij gevrijwaard blijven van antibiotica en het verwijderen van de amandelen en het plaatsen van buisjes.

Zwangerschap en homeopathie

Tijdens de periode van zwangerschap, bevalling en kraamtijd is de moeder extra gevoelig.
Ook de pasgeboren baby is kwetsbaar. Het is belangrijk dat u deskundige hulp krijgt.
Naast mijn praktijkervaring met klachten bij zwangerschap, bevalling en kraamtijd heb ik de bijscholing "Homeopathie en Verloskunde" gevolgd.

Tijdens de zwangerschap zijn homeopathische geneesmiddelen, mits door een deskundige voorgeschreven, niet gevaarlijk.
In tegendeel, een homeopathische behandeling is bijna altijd bevorderlijk voor de gezondheid van moeder en het nog ongeboren kind.
Moeder en kind zijn één tijdens de zwangerschap; hoe gezonder de moeder hoe beter de baby kan groeien en zich kan gaan ontwikkelen.

De zwangerschap

De aanstaande moeder kan last hebben van sterke emoties; te denken valt aan overgevoeligheid, somberheid, veel huilen, irritatie.
Ook lichamelijke klachten kunnen zich laten zien; bijvoorbeeld misselijkheid en overgeven, brandend maagzuur, hoge bloeddruk, bloedarmoede, afscheiding met jeuk, duizeligheid, spierkrampen, spataderen, aambeien, rugklachten, bekkeninstabiliteit, bekkenpijn, neerwaartse druk in het bekken, blaasontsteking, het ongeboren kindje beweegt te heftig en het is te pijnlijk, vroegtijdige weeën, dreiging van een miskraam, te lang durende zwangerschap, kindje daalt niet in, e.a.

De bevalling

Tijdens de bevalling is het niet altijd mogelijk om een homeopaat te raadplegen.
Als de aanstaande moeder haar klachten heeft laten behandelen en haar afweersysteem heeft kunnen versterken met een constitutionele homeopathische behandeling, dan kan zij zich in de regel sneller herstellen na de bevalling.
Enkele homeopathische middelen kunnen enige weken vooraf gebruikt worden met het oogmerk een voorspoedige bevalling te bevorderen.
De volgende klachten kunnen ook voor homeoptische middelen in aanmerking komen;
de weeën komen niet op gang, ineffectieve weeën en zeer pijnlijke weeën, te sterk wisselende weeën, rugpijnen, ontsluiting vordert niet, nageboorte laat niet los, bloedingen e.a.

De kraamperiode

In de periode na de bevalling kan de moeder klachten hebben zowel op lichamelijk als geestelijk niveau, de volgende klachten kunnen zich laten zien;
Angsten, rusteloosheid en opgewondenheid, depressie, wisselende stemmingen, slapeloosheid. e.a.
Pijnlijke naweeën, onvolledige verkleining van de baarmoeder na de bevalling, kraamvloed retentie, geen goede wondheling, moeite met plassen, blaasontstekingen, borstvoedingsproblemen; tepelkloven, toeschietproblemen, te veel of te weinig melk, borstontsteking, klachten na plotselinge stopzetting van de borstvoeding, de menstruatiecyclus is verstoord. e.a.

De baby

Een moeilijke start door de gevolgen van een moeizame geboorte, klachten na een tangverlossing of een vacuüm, te lang geel zien, niet of te weinig plassen, algemene groei en ontwikkelingsstoornissen, aanhoudend huilen,veel spugen, darmkrampjes, diarree, constipatie, problemen drinken, slaapproblemen, huidproblemen, ontstoken oogjes of oortjes, ontstoken navel, klachten bij het tandjes krijgen, luieruitslag, eczeem of een andere huiduitslag.

Daarnaast is er een gunstige invloed op veel emotionele- mentale- en gedragsproblemen en lichamelijke klachten bij de peuter, kleuter, kind en jong volwassene;
Welke klachten en symptomen in aanmerking komen voor een homeopathische behandeling kunt u zien in de rubriek baby's en kinderen.