Gonnie van Wijk - Klassiek Homeopaat / Alternatieve geneeswijzen Amsterdam

Vakopleiding tot Klassiek Homeopaat
HBO Maatschappelijke Gezondheidszorg; gelaagdheid 7.
Verpleegkundige A, gespecialiseerd in CCU en Sociaal Verpleegkundige, niet praktiserend.

De praktijk

Talbotstraat 27
1087DE Amsterdam-IJburg
Tel: 0610653903

Het consult

Het consult vindt plaats op afspraak.
Een eerste consult duurt 60 – 90 minuten.
Via een vraaggesprek komt er de juiste en bruikbare informatie vrij.
Onder Wat is Klassieke Homeopathie kunt u uitvoerig lezen waar bijvoorbeeld aandacht aan besteed wordt.

Tijdens het vervolgconsult, 45 – 90 minuten, vindt de observatie en beoordeling plaats van de reacties op het geneesmiddel.
De reacties van de patiënt bevestigen of weerleggen de keuze van het geneesmiddel en de dosering.
In de regel vindt het vervolgconsult na vier tot zes weken plaats.

De kosten

De NOKH waarborgt de kwaliteit van de behandeling van klassiek homeopaten.
Een reden voor een ruime meerderheid van de particuliere verzekeraars en ziekenfondsen om deze effectieve en goedkope behandelmethode van NOKH-geregistreerde homeopaten te vergoeden.

Consultprijzen en algemene voorwaarden

Eerste consult – € 125,00
Vervolg consult – € 95,00
De kosten van het consult zijn inclusief de homeopathische medicijnen en verzendkosten, de medicijnen worden dus niet extra in rekening gebracht.
Administratie en verzendkosten van homeopathische medicijnen niet consult gebonden – € 15,00

Rekeningen kunnen contant of met een algemene machtiging betaald worden.
Afspraken die niet minstens 48 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.

Bij aanvullende therapie; biochemische zouten, fytotherapeutische e.d. komen de kosten voor rekening van de cliënt.

De consulten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering, er is dus geen eigen risico aan verbonden.
Afhankelijk van de polisvoorwaarden worden de consulten volledig of gedeeltelijk vergoed.
Ik ben lid van de beroepsvereniging NOKH.

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is gratis.
Maandag tot en met vrijdag 13:00 - 14:00.
Belt u op andere tijden dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken dan wordt u spoedig teruggebeld.


De beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten.
Bij toetreding tot deze beroepsvereniging gaat een zogenaamde registratiecommissie na, of de betreffende Klassiek Homeopaat aan o.a. de opleidingseisen voldoet.
De registratie blijft steeds geldig voor een jaar.
In dit jaar verwacht de beroepsvereniging dat de Klassiek Homeopaat een aantal bijscholingsdagen volgt, met een aantal collega’s actief deelneemt in een regionale werkgroep (voor kennisoverdracht, intercollegiale toetsing en waarneming) en dat er geen gegronde klachten tegen hem worden ingediend.
Voldoet de Klassiek Homeopaat niet aan deze voorwaarden, dan wordt de registratie of niet verlengd, of nog gedurende het jaar ingetrokken.
Vanuit de beroepsvereniging worden de Klassiek Homeopaten verder ondersteund en kritisch gevolgd door de commissie voor advies en visitatie.
De activiteiten van deze commissie liggen met name op het vlak van de kwaliteitszorg.
Voor meer informatie www.nokh.nl