Gonnie van Wijk - Klassiek Homeopaat / Alternatieve geneeswijzen Amsterdam

Uw privacy documenten bekijken

Voordat u naar uw eerste homeopathische consultatie komt, kunt u de volgende documenten, die uw privacy beschermen, lezen, download en/ of ondertekenen

Patiënt Toestemmingsverklaring PDF

Toestemmingsverklaring Homeopathische consult en behandeling voor kinderen PDF

Algemeen privacy

algemene verordening gegevensbescherming voor patiënten PDF

algemene verordening gegevensbescherming voor website bezoekers PDF


Als u een document met uw browser niet kunt open, kunt u het programma Acrobat Reader eenvoudig en gratis downloaden via:
https://get.adobe.com/nl/reader/