De klassieke homeopathie berust op een aantal grondregels

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze, een wijze die door veel onderzoek en ervaring tot stand is gekomen.
hahnemann
Dr Samuel Hahnemann (1755-1843) is de grondlegger van de klassieke homeopathie.
Hij ontdekte door grondig en langdurig onderzoek dat de symptomen van zijn patiënten werden genezen door middelen die soortgelijke symptomen veroorzaakten bij gezonde proefpersonen.
Kort gezegd: het gelijkende wordt door het gelijkende genezen.
Dit wordt het gelijksoortigheidsprincipe genoemd en is de kern van de klassieke homeopathie.

Bij het behandelen van zijn patiënten merkte Hahnemann dat de behandeling het meest succesvol was als hij alle verschijnselen, dus ook emotionele en mentale eigenaardigheden van de patiënt, met zijn kennis van de natuurlijke geneesmiddelen vergeleek.

Niet een enkele klacht moest behandeld worden, maar de hele mens.
Het is de mens in zijn geheel die bij de klassieke homeopathie centraal staat.

Zij behandelt niet de ziekte maar de zieke mens. Alle verschijnselen en symptomen van de patiënt kunnen niet los van elkaar gezien worden.
Een eerste consult zal dan ook al gauw een tot anderhalf uur in beslag nemen. Deze tijd is nodig om een gedetailleerd verslag te maken van uw gezondheidstoestand. Naast de lichamelijke en belangrijke kanten van uw gemoedstoestand (bijv. overgevoeligheid, gauw in tranen, verlegen, angstig) wordt er ook gekeken of er een mogelijke oorzaak is die deze klachten verergeren of verbeteren.
Verder zijn gegevens over voeding van belang, temperatuurgevoeligheid (heeft u het snel koud of juist warm?) bijzonderheden over de slaap, dromen. En dan ook nog het mentale functioneren (geheugen, concentratievermogen, enz.)
Vaak is het zo dat de klassiek homeopaat na het consult het totale beeld, dat hij van de patiënt heeft gekregen aan een diepere analyse onderwerpt om tot een verantwoorde keuze van het best passende geneesmiddel te komen. Het vergt veel tijd en grote zorgvuldigheid.

Met de homeopathische geneesmiddelen wordt een beroep gedaan op het zelfgenezend vermogen van de patiënt. Op lichamelijk niveau kennen we het als de ‘weerstand’ of als het ‘afweersysteem’.
Ook op emotioneel en mentaal niveau erkent men de aanwezigheid van een zogenaamde ‘levenskracht’ die uit zichzelf aanstuurt op herstel.
De homeopathische geneeswijze stimuleert deze wijze tot zelfherstel;
Het versterkt de levenskracht; de vitaliteit.

De levenskracht is niet te zien, te betasten of te meten, maar wel zien we de werking ervan.
Als er geen leven is, valt het lichaam uiteen in zijn scheikundige elementen.
De ‘levenskracht’ zorgt ervoor, dat het lichaam in stand wordt gehouden. Zonder dat u er iets aan hoeft te doen, klopt uw hart, wordt uw lichaam op temperatuur gehouden, vinden ongelooflijk ingewikkelde chemische reacties plaats in uw spijsverteringsstelsel, in uw zenuwen enz.
Uw cellen sterven af en er worden vanzelf nieuwe gevormd. Dit alles wordt gestuurd door de ‘levenskracht’.

Deze ‘levenskracht ‘zet ook uw afweersysteem in werking.

Dit zien we als ziek worden of als we een wondje oplopen. Een klein wondje groeit ‘vanzelf’ weer dicht. Bij een goede vitaliteit zal het lichaam zonder hulp virussen, bacteriën en dergelijke wegwerken.
Als de levenskracht verstoord raakt, ontstaan er klachten.
U kunt dit bijvoorbeeld merken als u slecht geslapen heeft. Uw vitaliteit wordt dan minder. De een reageert hierop met hoofdpijn en concentratieverlies; een ander wordt trillerig en laat alles uit z’ n handen vallen; weer een ander wordt verkouden en raakt sneller geïrriteerd. Een paar nachten goed slapen herstelt de vitaliteit en zal in alle gevallen de klachten weer doen verdwijnen.
Is uw vitaliteit om andere redenen verstoord, dan zult u eveneens vatbaar worden voor andere klachten. De gevolgen van een verlaagde vitaliteit kunnen per individu verschillen, maar in alle gevallen wordt de drempel voor binnenkomende – ziekmakende – prikkels verlaagd.
Ineens wordt u vatbaar voor een virus of bacterie waar u in een eerder stadium niet vatbaar voor was.
In het geval van ziekte zoeken we eerst naar een aanwijsbare oorzaak.
In het bovenstaande geval van slaapgebrek is er maar een remedie en dat is slapen.
Wanneer in andere gevallen de levenskracht te zwak is om met een bepaalde ziekmakende prikkel af te rekenen, dan kan zij daarbij worden geholpen door een passend homeopathisch geneesmiddel.
De weerstand wordt verhoogd en oorzaken, die u eerder ziek zouden maken, hebben nu geen vat meer op u.