De mogelijkheden van de homeopathie in de tandheelkunde liggen enerzijds op het preventieve vlak en anderzijds bij acute en chronische aandoeningen.
De homeopaat zal altijd kijken naar het meest passende middel en daarvoor een aantal vragen stellen over de wijze waarop de klachten zich laten zien op zowel lichamelijk als geestelijk niveau. Elk mens is uniek en bij elk mens past het eigen individuele middel.
De sterkte en de doses van het middel wordt gekozen op de gevoeligheid. Mede wordt afhankelijk van eventuele andere klachten, eigenaardigheden en problemen overwogen om enkel op de acute klachten of op de gehele constitutie voor te schrijven.

Aan welke klachten kan zoal gedacht worden:

Het doorbreken van tanden en kiezen
Zwangerschap
Het wisselen
Tandbederf (Cariës)
Angst
Trauma (ook tandheelkundige en kaakchirurgische ingrepen)
Bloedingen, nabloedingen, tandvleesbloedingen
Tandvleesontsteking (Gingivitis)
Parodontitis
Kiespijn, overgevoelige tanden
Aften = zweertjes
Herpes labiale = koortsuitslag
Tandenknarsen
Fistels
Slechte adem

Het doorbreken van tanden en kiezen.

Het kleine kind kan heftig reageren op het doorbreken van tanden en kiezen, zowel bij het melkgebit als bij de verstandskiezen.
Het doorbreken van het melkgebit is voor een kind tussen een 1/2 en 2 1/2 een niet geringe gebeurtenis. Het doorbreken van een enkele tand kan in het hele kinderlichaampje reacties oproepen:
Er kunnen verschijnselen optreden van onrust, buitengewone irritatie, jengelen, klagelijk jammeren, ongeduldig, overgevoeligheid voor pijn, langdurig huilen, onrust, soms wil het kind langdurig rondgedragen worden, soms is het boos en wil het niet aangeraakt worden, ook kan het huilend of met een schrik wakker worden of in het geheel niet kunnen slapen.
Ook kunnen er lichamelijke klachten optreden; darmkrampen, verkoudheid, (hoge)koorts, diarree: geelgroen-slijmerig, onverteerd luieruitslag, tandenknarsen, heftig de kaken op elkaar bijten of op iets hards, grote speekselvloed, ontstoken slijmvlies van het mondje, vieze adem, tongbeslag, (kloppende) pijn.
Het doorbreken van het blijvend gebit geeft over het algemeen weinig of geen pijnklachten.
De verstandkies, de derde kies dat doorbreekt tussen het zeventiende en dertigste jaar, kan problemen geven, meestal in de onderkaak. (link verstandkiezen)
De Klassieke Homeopathie kent vele middelen bij “doorbraakproblemen”.

Zwangerschap

Door een veranderde hormoonspiegel tijdens de zwangerschap is het mogelijk dat het tandvlees gevoeliger is. De irritatie van het tandvlees kan een lichte ontsteking geven met rood, gezwollen en bloedend tandvlees als gevolg, de zgn. zwangerschap gingivitis. Naast goed poetsen kent ook de homeopathie geneesmiddelen ter ondersteuning en genezing

Het wisselen

Het moeilijk, pijnlijk en/of vertraagde doorkomen van tanden en kiezen. Vaak is er een meer algehele achterstand in ontwikkeling van het kind te zien.
Deze kan gunstig beïnvloed worden met het passende constitutionele homeopathische middel.

Tandbederf

De stofwisseling van een of meerdere mineralen kan gestoord zijn. De dan in aanmerking komende homeopathische middelen zijn voornamelijk de constitutiemiddelen. Het is belangrijk om bij een zwak gebit en veel cariës bij het melkgebit zo vroeg mogelijk de juiste constitutionele middelen in te zetten om zoveel mogelijk erger te voorkomen bij het blijvende gebit.

Angst.

Angst is in de tandheelkunde een niet onbelangrijk gegeven. Een constitutionele behandeling kan u helpen beter met uw angst om te gaan.

Trauma (ook ingrepen van de tandarts of kaakchirurg)

Trauma is het gevolg van een slag of stoot of van buitenaf inwerkend geweld. Zo zijn er voor het gebit en zijn omgeving aardig wat soorten trauma, s mogelijk. Ook een tandheelkundige ingreep veroorzaakt in wezen een trauma. Hulp kan geboden worden bij zwelling, bloedingen, beschadiging van de zenuwen, bot en beenvlies, ontsteking van de wond, na het vullen en/of trekken van een kies, pijn bij de injectieplaats door het slecht verdragen van de verdovingsvloeistof, pijn na erge schrik.
Ook profylactisch zijn bepaalde middelen te gebruiken bij zowel kleine als grote ingrepen van tandarts of chirurg.
Zij kunnen zorgen voor een beter en snellere genezing met minder pijn, minder bloedingen, een geringer infectie gevaar en beter wondgenezing.

Bloedingen, nabloedingen, tandvleesbloedingen

Voor mensen met een verhoogde bloedingneiging is het van groot belang de tandarts hiervan op de hoogte te stellen.
Bij een flinke nabloeding kunt u het beste naar de tandarts gaan.
Er zijn homeopathische middelen die zowel preventief als na een ingreep, bij bloedingen een positieve werking kunnen hebben.
Tandvleesbloedingen kunnen onderdeel van een algemene neiging tot bloedingen zijn, het passende constitutiemiddel zal dan kunnen helpen. Een goede mondhygiëne is van groot belang bij bloedingen en tandvleesontstekingen.
Tandvleesontsteking (Gingivitis)

Er zijn meerdere middelen die een werking hebben op het tandvlees, afhankelijk van meerdere factoren ( mondhygiëne, constitutie) kan gekeken worden welk middel het beste ingezet kan worden.

Parodontitis

Onder parodontitis wordt de afwijking verstaan waarbij het bevestigingssysteem van de tand het laat afweten.
Homeopathisch gezien is het constitutiemiddel het geschikts om de parodontitis aan te pakken, gezien de individuele aanleg die er voor parodontitis bestaat.

Kiespijn en overgevoelige tanden

-algemene gevoeligheid
-na het boren, direct of later optredend
-zenuwbehandeling, abces
-verschillende soorten pijn met verschillende oorzaken

Aften

Een afte is een klein zweertje en kan zeer pijnlijk zijn. De oorzaak is onbekend en is een typisch constitutioneel gebeuren en in de homeopathie weer het belangrijkst.
Herpes labiale = koortsuitslag

Het is een soort koortsblaar die vaak optreedt bij een verminderde weerstand of bij langere blootstelling aan de zon. Het herpesvirus is in het spel. Met de juiste homeopathische middelen wordt de verminderde weerstand opgegeven zodat de herpes zich minder frequent zal laten zien.

Tandenknarsen

Het knarsen tijdens het slapen is vaak een ontlading van spanningen. Homeopathisch is wederom het constitutiemiddel het belangrijkst.

Fistels

Een fistel is een soort gangetje dat gevormd wordt vanuit een in de diepte plaatsvindend proces, dat via dat gangetje een uitweg zoekt naar buiten. Aan de buitenkant uit zich dat vaak in een rood of geel bobbeltje, soms met een korstje. Af en toe komt er pus uit, waarna het bobbeltje vaak tijdelijk geheel of gedeeltelijk verdwijnt, totdat er weer nieuwe pus is gevormd. De therapie zal in eerste plaats gericht moeten zijn op de oorzaak, het onderliggende proces kan een chronische ontsteking zijn.

Slechte adem

Belangrijk is om te trachten de oorzaak te vinden en deze op te heffen: bloedend tandvlees; aandoeningen van neus, keel, maagdarmkanaal, luchtwegen, lever en nieren; gaatjes of te weinig speekselvorming e.a.